Các xét nghiệm sau thường dùng để chẩn đoán nguyên nhân gan to, ngoại trừ:

Các xét nghiệm sau thường dùng để chẩn đoán nguyên nhân gan to, ngoại trừ:

A. Xét nghiệm chức năng gan

B. Xét nghiệm miễn dịch học 

C. Chẩn đoán hình ảnh

D. Nội soi trên cơ hoành

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này