Các xoang nào sau đây đổ vào ngách mũi giữa:

Các xoang nào sau đây đổ vào ngách mũi giữa:

A. Xoang trán, xoang bướm

B. Xoang sàng trước và giữa

C. Xoang hàm trên, xoang trán

D. B và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Các xoang nào sau đây đổ vào ngách mũi giữa:

Bạn đang xem: Các xoang nào sau đây đổ vào ngách mũi giữa: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP