Các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc là: 1. Tính hoà tan của chất độc khi xâm nhập vào cơ thể 2. Trạng thái rắn, lỏng hay khí 3. Thời điểm sử dụng 4. Tuổi tác hay di truyền 5. Tâm sinh lý của người dùng

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc là:

1. Tính hoà tan của chất độc khi xâm nhập vào cơ thể

2. Trạng thái rắn, lỏng hay khí

3. Thời điểm sử dụng

4. Tuổi tác hay di truyền

5. Tâm sinh lý của người dùng

A. 1,2,3

B. 1,2,4

C. 1,2,5

D. 1,3 4

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site