Cảm giác mệt mỏi và dấu hiện da ửng đỏ gợi ý tình tràng:

Cảm giác mệt mỏi và dấu hiện da ửng đỏ gợi ý tình tràng:

A. dãn mạch da, tăng chuyển hóa

B. dãn mạch da, giảm chuyển hóa

C. co mạch da, tăng chuyển hóa 

D. co mạch da, giảm chuyển hóa

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này