Cấu trúc chung của ARN$_{t}$ gồm 4 cánh tay:

Cấu trúc chung của ARN$_{t}$ gồm 4 cánh tay:

A. Cánh tay acid amin,  Cánh tay DHU, Cánh tay T(psi)C, Cánh tay mã hoá

B. Cánh tay acid amin, Cánh tay DHU, Cánh tay T(psi)C, Cánh tay đối mã

C. Cánh tay acid amin, Cánh tay THU, Cánh tay T(psi)C, Cánh tay đối mã

D. Cánh tay acid amin, Cánh tay D(psi)U, Cánh tay T(psi)C, Cánh tay đối mã

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cấu trúc chung của ARN$_{t}$ gồm 4 cánh tay:

Bạn đang xem: Cấu trúc chung của ARN$_{t}$ gồm 4 cánh tay: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP