Cấu trúc một khối Cache gồm các phần

Cấu trúc một khối Cache gồm các phần

A. Số hiệu thẻ – bit cờ F – khối dữ liệu

B. Số thứ tự khối cache – bit cờ F – khối dữ liệu

C. Vị trí khối trong Cache – bit cờ F – khối dữ liệu

D. Khối dữ liệu – số thứ tự khối cache – Vị trí khối trong Cache

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cấu trúc một khối Cache gồm các phần

Bạn đang xem: Cấu trúc một khối Cache gồm các phần trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP