Chẩn đoán xác định vàng da bằng cận lâm sàng, chọn câu sai: 

Chẩn đoán xác định vàng da bằng cận lâm sàng, chọn câu sai: 

A. Bilirubin TP >= 2mg/dl

B. Bilirubin GT tăng ưu thế khi chiếm 80-85% bilirubin TP

C. Bilirubin TT tăng ưu thế khi chiếm trên 50% bilirubin TP

D. Lắc chai đựng nước tiểu có bọt màu xanh chứng tỏ có bilirubin

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này