Chất đồng vận của thụ thể M1 là:

Chất đồng vận của thụ thể M1 là:

A. Oxotremorine

B. Phenyl trimethyl ammonium

C. Prazosin

D. Atropin

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chất đồng vận của thụ thể M1 là:

Bạn đang xem: Chất đồng vận của thụ thể M1 là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP