Chất nào sau đây là một nucleoside:

Chất nào sau đây là một nucleoside:

A. Adenin

B. Uridin

C. Guanosine monophosphat

D. ADP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chất nào sau đây là một nucleoside:

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là một nucleoside: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP