Chế độ đơn bản vị là chế độ tiền tệ đặc trưng của:

Chế độ đơn bản vị là chế độ tiền tệ đặc trưng của:

A. Nền kinh tế Barter một cách ngẫu nhiên

B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa tự do cạnh tranh

C. Nền kinh tế của thời kỳ phong kiến và tư bản chủ nghĩa

D. Nền kinh tế hàng hóa kém phát triển từ thời kỳ phong kiến trở về trước

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này