Chia công ty và tách công ty, đây là 2 biện pháp tổ chức lại công ty không được áp dụng cho:

Chia công ty và tách công ty, đây là 2 biện pháp tổ chức lại công ty không được áp dụng cho:

A. Công ty cổ phần

B. Công ty hợp danh

C. Công ty TNHH 1 thành viê

D. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này