Cho phản ứng:  Fructose – 6 –  Phosphate  + ATP → Fructose –1,6 – Biphosphate  + ADP Enzime nào xúc tác phản ứng trên:

Cho phản ứng:

 Fructose – 6 –  Phosphate  + ATP → Fructose –1,6 – Biphosphate  + ADP

Enzime nào xúc tác phản ứng trên:

A. Isomerase

B. Lyase

C. Fructophosphotase

D. Phosphofructokinase

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này