Cho sơ đồ như (ảnh). Phương pháp xây dựng HTTT như trong sơ đồ là:                                                    

Cho sơ đồ như (ảnh). Phương pháp xây dựng HTTT như trong sơ đồ là:

                                                   

A. Phương pháp làm bản mẫu

B. Phương pháp vòng đời

C. Phương pháp cấu trúc

D. Phương pháp tái hiện mẫu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này