Chọn câu phát biểu sai? Đối với công ty TNHH 1 thành viên:

Chọn câu phát biểu sai? Đối với công ty TNHH 1 thành viên:

A. Cuộc họp của hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên dự họp

B. Quyết định của hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn 1/2 số thành viên dự họp chấp thuận

C. Hội đồng thành viên bầu ra chủtịch hội đồng thành viên

D. A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site