Chọn câu sai 9:

Chọn câu sai 9:

A. Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tại phiên tòa sơ thẩm được Tòa án chấp nhận trong mọi trường hợp

B. Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tại phiên tòa sơ thẩm chỉ được Tòa án chấp nhận nếu việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi yêu cầu ban đầu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:03 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chọn câu sai 9:

Bạn đang xem: Chọn câu sai 9: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP