Chọn câu trả lời đúng, nguyên tắc của phối hợp thuốc trị ung thư:

Chọn câu trả lời đúng, nguyên tắc của phối hợp thuốc trị ung thư:

A. Sự đề kháng chéo giữa các thuốc phải tối đa

B. Các thuốc phối hợp phải có cơ chế tác dụng giống nhau để giảm khả năng đề kháng

C. Các thuốc phối hợp phải có độc tính giống nhau để có thể dùng liều đầy đủ

D. Các thuốc dung đơn lẻ phải có tác dụng với một loại ung thư nào đó

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này