Chọn câu trả lời đúng, trong các pha của chu kỳ tế bào, pha nào gây thất bại cho hoá trị

Chọn câu trả lời đúng, trong các pha của chu kỳ tế bào, pha nào gây thất bại cho hoá trị

A. Pha G2

B. Pha G0

C. Pha M

D. Pha S

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này