Chọn câu trả lời đúng, về thuốc điều trị ung thư

Chọn câu trả lời đúng, về thuốc điều trị ung thư

A. Thuốc kháng sinh kháng u thuộc loại chuyên biệt theo chu kỳ tế bào Thuốc kháng sinh chuyển hoá thường ít gây dị tật bào thai và ít sinh bệnh bạch cầu

B. Thuốc alkyl hoá làm tổn thương trực tiếp AND

C. Thuốc alkyl hoá chỉ có hoạt tính trên tế bào nghỉ

D. Sunitinib và sorafenib la TKI điều trị ung thư tế bào gan

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này