Chọn phát biểu nào sau đây là đúng:

Chọn phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Chu trình Krebs tham gia quá trình đồng hóa

B. Chu trình Krebs tham gia quá trình dị hóa

C. A,b sai

D. A,B đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chọn phát biểu nào sau đây là đúng:

Bạn đang xem: Chọn phát biểu nào sau đây là đúng: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP