Chủ thể phát hành trái phiếu có thể:

Chủ thể phát hành trái phiếu có thể:

A. Thu hồi trái phiếu đã phát hành sau kì hạn.

B. Thu hồi trái phiếu đã phát hành sau kì hạn bằng cách mua lại trái phiếu trên thị trường chứng khoán.

C. Thu hồi trái phiếu đã phát hành trước kì hạn bằng cách mua lại trái phiếu trên thị trường chứng khoán.

D. Thu hồi trái phiếu đã phát hành bất cứ lúc nào.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chủ thể phát hành trái phiếu có thể:

Bạn đang xem: Chủ thể phát hành trái phiếu có thể: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP