Chức năng chính của tập các thanh ghi (Registers) là:

Chức năng chính của tập các thanh ghi (Registers) là:

A. Điều khiển nhận lệnh

B. Giải mã lệnh và thực thi lệnh

C. Vận chuyển thông tin giữa các thành phần bên trong máy tính

D. Chứa các thông tin phục vụ cho hoạt động của CPU

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này