Chứng từ thương mại bao gồm:

Chứng từ thương mại bao gồm:

A. Chứng từ vận tải, chứng từ bảo hiểm, hối phiếu

B. Chứng từ bảo hiểm, chứng từ hàng hóa, hối phiếu

C. Chứng từ vận tải, chứng từ hàng hóa, hối phiếu      

D. Chứng từ bảo hiểm, chứng từ vận tải, chứng từ hàng hóa

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chứng từ thương mại bao gồm:

Bạn đang xem: Chứng từ thương mại bao gồm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP