Chuyển đổi công ty được áp dụng cho tất cả các loại hình công ty?

Chuyển đổi công ty được áp dụng cho tất cả các loại hình công ty?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này