Cơ chế chống nóng của cơ thể:

Cơ chế chống nóng của cơ thể:

A. Giảm sinh nhiệt là quan trọng và gọi là điều kiện hóa học 

B. Giảm sinh nhiệt là quan trọng và gọi là điều kiện vật lý

C. Tăng sinh nhiệt là quan trọng và gọi là điều kiện vật lý 

D. Tăng sinh nhiệt là quan trọng và gọi là điều kiện hóa học

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cơ chế chống nóng của cơ thể:

Bạn đang xem: Cơ chế chống nóng của cơ thể: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP