Cơ chế gây độc của CO:

Cơ chế gây độc của CO:

A. Ức chế cytocrom oxydase

B. Ức chế vận chuyển oxy

C. Huỷ hồng cầu

D. Chelat hoá các kim loại

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cơ chế gây độc của CO:

Bạn đang xem: Cơ chế gây độc của CO: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP