Có mấy trường hợp tiếp nhận Văn bản Đến:

Có mấy trường hợp tiếp nhận Văn bản Đến:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này