Cơ nào sau đây không do thần kinh ngồi chi phối vận động:

Cơ nào sau đây không do thần kinh ngồi chi phối vận động:

A. Cơ nhị đầu đùi

B. Cơ thon

C. Cơ bán gân

D. Cơ bán màng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này