Cơ quan quyền lực cao nhất trong Hợp tác xã là:

Cơ quan quyền lực cao nhất trong Hợp tác xã là:

A. Đại hội xã viên

B. Ban điều hành HTX

C. Chủ nhiệm HTX

D. Ban kiểm soát

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này