Công thức cấu tạo sau đây là của chất nào?

Công thức cấu tạo sau đây là của chất nào?

A. Cytosin

B. Guanin

C. Thymin

D. Uracil

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này