Công ty Hoàn Cầu có báo cáo về tình hình tài chính năm N +1 như sau: -Doanh thu thuấn là 12.500 triệu – Giá thành toàn bộ 11.200 triệu – Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% – Vốn kinh doanh bình quân 26.000 triệu Yêu cầu xác định tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh của doanh nghiệp?

Công ty Hoàn Cầu có báo cáo về tình hình tài chính năm N +1 như sau:

-Doanh thu thuấn là 12.500 triệu

– Giá thành toàn bộ 11.200 triệu

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%

– Vốn kinh doanh bình quân 26.000 triệu

Yêu cầu xác định tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh của doanh nghiệp?

A. 0,04 (hay 4%)

B. 0,05 (hay 5%)

C. 0,01 (hay 1%)

D. 0,02 (hay 2%)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này