Công ty TNHH một thành viên muốn tăng vốn điều lệ thì phải làm gì?

Công ty TNHH một thành viên muốn tăng vốn điều lệ thì phải làm gì?

A. Công ty TNHH một thành viên không được tăng vốn điều lệ

B. Phát hành thêm cổ phiếu

C. Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên để huy động thêm vốn góp của người khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này