Đặc điểm của hình thức tín dụng cho vay đầu tư là nhà nước:

Đặc điểm của hình thức tín dụng cho vay đầu tư là nhà nước:

A. Dùng uy tín để đảm bảo cho các chủ đầu tư vay vốn

B. Không cần có vốn nhưng vẫn đảm bảo cho các chủ đầu tư vay được vốn

C. Cần có nhiều vốn để cho các chủ đầu tư vay

D. Cần có nhiều vốn để cấp cho các chủ đầu tư

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này