Đặc tính của thuốc giảm đau:

Đặc tính của thuốc giảm đau:

A. Làm giảm/ mất cảm giác đau, mất ý thức, xáo trộn cảm giác 

B. Không làm giảm/ mất cảm giác đau, mất ý thức, xáo trộn cảm giác

C. Làm giảm/ mất cảm giác đau, không làm mất ý thức, xáo trộn cảm giác

D. Không làm giảm/ mất cảm giác đau, không làm mất ý thức, xáo trộn cảm giác 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Đặc tính của thuốc giảm đau:

Bạn đang xem: Đặc tính của thuốc giảm đau: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP