Dãn đường mật bẩm sinh chỉ gặp ở trẻ sơ sinh:

Dãn đường mật bẩm sinh chỉ gặp ở trẻ sơ sinh:

A. Đúng 

B. Sai 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này