Dạng nhị phân của số 101 là:

Dạng nhị phân của số 101 là:

A. 01100111

B. 01100101

C. 11100100

D. 01100011

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Dạng nhị phân của số 101 là:

Bạn đang xem: Dạng nhị phân của số 101 là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP