Đâu là một ví dụ về phần mềm máy tính

Đâu là một ví dụ về phần mềm máy tính

A. Hệ điều hành

B. Hệ điều hành

C. Đĩa CD

D. Cả ba ý trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Đâu là một ví dụ về phần mềm máy tính

Bạn đang xem: Đâu là một ví dụ về phần mềm máy tính trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP