Dạy trẻ học toán – Glenn Doman (bản đẹp)

adsense

Dạy trẻ học toán - Glenn Doman (bản đẹp) 1

Cuốn sách “Dạy trẻ học toán của tác giả Glenn Doman được xuất bản trên 15 ngôn ngữ khác nhau toàn thế giới, cuốn sách này chỉ ra cho chúng ta thấy thật đơn giản và thú vị khi dạy trẻ học Toán bằng cách phát triển tư duy và các kĩ năng lập luận. Dạy trẻ càng sớm sẽ tạo cho trẻ ưu thế vượt trội, trẻ sẽ thực sự nắm được những cốt lõi của Toán học.


Cuốn sách còn chỉ rõ cách bắt đầu và phát triển chương trình Toán cho trẻ, cách chế tạo và sắp xếp các dụng cụ học tập và cả cách phát triển tư duy Toán học của trẻ.


Hãy mở trang 32 để xem phương pháp dạy con học toán cho trẻ từ 0-6 tuổi. Áp dụng:


Cách dạy trẻ học toán:


Chuẩn bị các bìa giấy và bút đỏ để dạy con học toán:

 • Cắt 101 giấy bìa cứng kích thướt 11×11 inch dày 1mm (giấy định lượng 500g/m2). Cắt decal 5050 chấm đường kính 0.75 inch.
 • Dán cách chấm tròn decal 5050 ngẫu hứng, không được dán thẳng hàng, khoảng cách các chấm không được đều nhau, dán từ trong ra ngoài.

Dạy toán cho trẻ 0-3 tháng tuổi

 • Giai đoạn này bạn nên làm 1 bộ 14 thẻ decal đường kính 1,5 inch = 4cm. Dạy hết bộ thẻ này rồi chuyển sang bộ 101 thẻ đường kính 0.75 inch

Dạy dot card cho trẻ 3-6 tháng tuổi theo từng ngày Nếu trẻ bắt đầu muộn hơn xin hãy đọc phần đúng độ tuổi của trẻ rồi quay lại đọc phần này. Ngày 1 cho trẻ tiếp xúc 10 thẻ từ 1-10:

 • Soạn sẵn 10 thẻ từ 1-10.
 • Cầm thẻ 1 lên vừa cho xem vừa đọc to rõ “một”.
 • Xoay 1 cạnh tiếp tục đọc “một”.
 • Như vậy trẻ sẽ được nghe 4 lần cho mỗi thẻ.
 • Lần đầu tiên cho trẻ nhìn thẻ từ 1-10 theo đúng thứ tự.
 • Các lần khác trong ngày không theo thứ tự. Mỗi ngày cho xem ít nhất là 3 lần.

Ngày 2 – 5 cho trẻ nhìn 10 thẻ 1-10 ngẫu hứng

 • Cho trẻ nhìn từ 1-10 nhưng không theo thứ tự.
 • Lưu ý là số ngày này không cố định.
 • Khi cảm thấy trẻ không chú ý thì lập tức thay thẻ theo nguyên tắc dưới đây. (được tính ước lượng khoảng ngày 6)

Ngày 6 thay vài thẻ dot card mới cho trẻ

 • Bỏ 2 thẻ 1 và 2, cho thêm 2 thẻ 11 và 12 vào.
 • Lần đầu tiên cho nhìn theo thứ tự.
 • Các lần khác trong ngày không theo thứ tự.

Ngày 7 tiếp tục thay thế thẻ dot card với những thẻ nhiều chấm tròn hơn

 • Bỏ 2 thẻ 3 và 4, cho thêm 2 thẻ 13 và 14 vào.
 • Lần đầu tiên cho nhìn theo thứ tự.
 • Các lần khác trong ngày không theo thứ tự.

Ngày 8 – 10 thay thế thẻ cho trẻ học đến thẻ 11 – 20

 • Tương tự như vậy đến ngày 10: vẫn cho xem 10 thẻ từ 11 đến 20.
 • Như vậy là ngày nào cũng cho xem 10 thẻ (bỏ 2 thẻ nhỏ thêm 2 thẻ lớn).
 • Đồng thời bắt đầu cho xem phương trình. Bắt đầu bằng phép cộng.
 • Một lần cho xem 3 phương trình ví dụ : 3+5=8, 10+6=16, 4+7=11.
 • Mỗi ngày cho xem 3 lần ngay sau khi cho xem 10 thẻ. Ba lần cho xem các phương trình đều khác nhau.
 • Như vậy 1 ngày trẻ sẽ được xem 10 thẻ và 9 phương trình.
 • Cách cho xem phương trình như sau: cầm thẻ 3 lên đọc “ba”, bỏ thẻ 3 xuống đọc “cộng”, cầm thẻ 5 lên đọc “năm”, bỏ thẻ 5 xuống đọc “bằng” cầm thẻ 8 lên đọc “tám. Phép cộng chỉ nằm trong khoảng 20 thẻ đầu. Bạn đừng lo là hết phép tính. Chỉ với 20 thẻ bạn có tới 190 phép tính cộng. Lưu ý là không được xếp 3 phép cộng theo thứ tự liên tiếp như sau: 1+1=2, 1+2=3, 1+3=4 mà các phép cộng được xếp ngẫu nhiên.

Ngày 11 – 16 cho trẻ học toán cộng Các phép toán cộng không để liên tiếp nhau mà có sự ngẫu nhiên. Có thể tham khảo các phép sau đây:

 • Ngày 11: 1+12=13, 4+5=9, 16+3=19. Các thẻ từ 13 đến 22.
 • Ngày 12: 2+9=11, 8+5=13, 10+9=19. Các thẻ từ 15 đến 24.
 • Ngày 13: 3+7=10, 1+5=6, 8+9=17. Các thẻ từ 17 đến 26.
 • Ngày 14: 3+9=11, 8+5=13, 10+9=19. Các thẻ từ 19 đến 28.
 • Ngày 15: 1+2=3, 4+16=20, 6+9=15. Các thẻ từ 21 đến 32.
 • Ngày 16: 2+16=18, 1+11=12, 2+3=5. Các thẻ từ 23 đến 34.

Ngày 17 – 23 cho trẻ học toán trừ

 • Phương pháp dạy trẻ học toán trừ tương tự như phép toán cộng trên đây. Cần dạy trẻ với những phương trình ngẫu hứng trong 20 thẻ dot card đầu tiên.

Ngày 24 – 30 dạy cả phép toán cộng và phép toán trừ trong cùng một ngày

 • Đến đây trẻ đã biết 48 thẻ và 2 phép cộng trừ đơn giản. Bây giờ bạn có thể cho học phép cộng hoặc trừ đến 48.
 • Ví dụ 1 ngày cho coi 3 lần. Một lần 3 phép như sau:
 • 20+4=24, 19+10=29, 40-10=30. Một ngày trẻ được xem 9 phương trình cả cộng cả trừ.
 • Làm tương tự trong 1 tuần.

Ngày 31 – 37 cho trẻ học toán nhân

 • Đến đây trẻ đã được giới thiệu đến thẻ 62. Lập tức chuyển qua phép nhân.
 • Một ngày cho xem 3 lần, 1 lần 3 phép nhân.
 • Ví dụ: 2×3=6, 5×6=30, 9×4=36.

Ngày 38 – 44 cho trẻ học phép chia

 • Đến đây trẻ đã được giới thiệu đến thẻ 76. Lập tức chuyển qua phép chia chẵn (chú ý không được giới thiệu phép chia có dư).
 • Một ngày cho xem 3 lần, 1 lần 3 phép chia
 • Ví dụ: 18/3=6, 72/8=9, 6/3=2.

Ngày 45 – 49 cho trẻ tiếp xúc giải toán nhân chia trong cùng một ngày

 • Đến đây trẻ đã được giới thiệu đến thẻ 90.
 • Bây giờ ta có thể dạy cả phép chia và phép nhân chung 1 ngày.
 • Ví dụ như: 24/8=3, 3×5=15, 90/3=30.
 • Dạy trẻ đủ các phép nhân chia cộng trừ

Đến đây trẻ đã được giới thiệu đủ 100 thẻ, bạn có thể dạy tất cả những gì bạn muốn.

 • Tất cả các phép cộng trừ nhân chia sử dụng đến thẻ 100. Kể cả phép cộng hoặc nhân với 0.
 • Bạn không cần phải giới thiệu lại các thẻ nữa.
 • Mỗi ngày giới thiệu 9 phương trình.
 • Chú ý đừng để thẻ nào lâu quá không xài.

Phương pháp dạy trẻ khi bắt đầu từ 6-12 tháng tuổi

 • Nếu trẻ bắt đầu muộn hơn xin bỏ qua phần này và đọc phần tiếp theo.
 • Ở giai đoạn này trẻ đã bắt đầu có sở thích và sở ghét. Vì vậy việc dạy sẽ khó hơn từ 3-6 tháng.

Bạn vẫn áp dụng trình tự giống như trẻ từ 3-6 tháng.

 • Nếu trẻ không chú ý thì bạn bỏ bớt giai đoạn đọc 4 lần 1 thẻ. Bạn chỉ cần giơ 1 thẻ lên đọc một lần duy nhất.
 • Tốc độ cho trẻ xem thẻ cũng cần nhanh lên và số lần xem 1 ngày cũng nhiều hơn có thể là 4 hoặc 5 lần.

Hướng dẫn cách học dot card cho trẻ từ 12-24 tháng

 • Nếu trẻ bắt đầu muộn hơn xin bỏ qua phần này và đọc phần tiếp theo.
 • Ở giai đoạn này trẻ cực kì hiếu động. Việc dạy sẽ khó hơn rất nhiều so với trẻ bắt đầu từ 3-12 tháng.
 • Bạn vẫn áp dụng trình tự giống như trẻ từ 3-6 tháng. Nhưng giới thiệu 1 thẻ chỉ cần cho đọc 1 lần thay vì 4 lần.
 • Một ngày chỉ nên học 7 thẻ (bỏ 2 thẻ cũ, thêm 2 thẻ mới).
 • Bạn cũng phải kiên nhẫn hơn giai đoạn 6-12 tháng đó là 1 ngày phải cho trẻ xem ít nhất là 5 lần.

Bắt đầu dạy toán Glenn Doman cho trẻ 24-30 tháng

 • Nếu trẻ bắt đầu muộn hơn thì phương pháp này không còn thích hợp cho trẻ nữa. Bạn nên tìm phương pháp khác dạy sẽ tốt hơn.
 • Ở giai đoạn này trẻ muốn tự mình khám phá. Vì vậy việc dạy sẽ khó hơn rất nhiều so với trẻ bắt đầu từ 3-24 tháng.
 • Bạn vẫn áp dụng trình tự giống như trẻ từ 3-6 tháng. Nhưng giới thiệu 1 thẻ chỉ cần cho đọc 1 lần thay vì 4 lần.
 • Tốc độ phải nhanh (1 giây 1 thẻ).

Một ngày chỉ giới thiệu 5 thẻ (bỏ 2 thẻ cũ thêm 2 thẻ mới).

 • Bạn cũng phải kiên nhẫn hơn giai đoạn 6-12 tháng, 1 ngày phải cho trẻ xem ít nhất là 8 lần và tốt nhất là 10 lần.

Các nguyên tắc dạy toán Glenn Doman cha mẹ cần nhớ:

 • Bắt đầu càng sớm càng tốt.
 • Chuẩn bị đầy đủ tài liệu trước khi bắt đầu.
 • Chỉ dạy khi trẻ vui vẻ.
 • Không kiểm tra trẻ xem có nhớ hay không.

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY

adsense

 

Đánh giá chủ đề này

BÀI TRONG SERIES: Tài liệu toán tiểu học

35 đề ôn luyện và phát tiển Toán lớp 5 >>
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

 1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
 2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
 3. 3 Refresh the page and start browsing the site