Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 kết nối tri thức NĂM 2023 – 2024 MỚI NHẤT

Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 kết nối tri thức NĂM 2023 – 2024 MỚI NHẤT được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 kết nối tri thức dưới links cuối bài.

Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 kết nối tri thức NĂM 2023 – 2024 MỚI NHẤT

BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BÀI 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

 1. a)                                                n)
 2. b)                                                o)
 3. c)                                                p)
 4. d)                                                q)
 5. e)                                                r)
 6. f)                                                s)
 7. g)                                                t)
 8. h)                                                u)
 9. i)                                                v)
 10. j)                                                w)
 11. k)                                                x)
 12. l)                                                y)
 13. m)                                                z)

BÀI 2. Tính nhanh giá trị biểu thức

 1. a) với
 2. b) với và

BÀI 3. Tính giá trị của biểu thức

 1. a) tại
 2. b) tại
 3. c) tại

BÀI 4. Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách hợp lý

 1. a) tại
 2. b) tại

 

BÀI TOÁN TÌM

BÀI 5. Tìm  biết

a)

b)

c)

d)

e)

f)

BÀI 6. Tìm  biết

a)

b)

c)

d)

e)

f)

BÀI 7. Tìm  biết

a)

b)

c)

d)

e)

f)

 

CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC; CHIA ĐA THỨC CHO ĐA THỨC

BÀI 8. Làm phép chia

a)

b)

c)

d)

BÀI 9. Thực hiện phép chia

a)

b)

c)

BÀI 10. Thực hiện phép chia

a)

b)

c)

d)

Download file đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 kết nối tri thức

Thầy cô download file theo links.

4.3/5 - (3 bình chọn)
 • Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 kết nối tri thức NĂM 2023 – 2024 MỚI NHẤT