Để dừng một tiến trình ta dùng lệnh nào:

Để dừng một tiến trình ta dùng lệnh nào:

A. stop

B.  kill

C. shutdown

D. halt

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Để dừng một tiến trình ta dùng lệnh nào:

Bạn đang xem: Để dừng một tiến trình ta dùng lệnh nào: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP