Để giảm lạm phát và tình trạng thất nghiệp, cần phải:

Để giảm lạm phát và tình trạng thất nghiệp, cần phải:

A. Tăng giá cả của đồng nội tệ

B. Hạ giá cả của đồng nội tệ

C. Tăng giá cả của đồng ngoại tệ

D. Cả A, B, C đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này