Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:

Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:

A. Ctrl + X

B. Ctrl + Z

C.  Ctrl + C

D.  Ctrl + V

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này