Để khóa tài khoản “user”, ta dùng lệnh?

Để khóa tài khoản “user”, ta dùng lệnh?

A. usermod –L user

B. passwd –l user

C. A và B đều sai

D. A và B đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:42 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Để khóa tài khoản “user”, ta dùng lệnh?

Bạn đang xem: Để khóa tài khoản “user”, ta dùng lệnh? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP