Đề kiểm tra học kì 2 môn khoa học lớp 5 NĂM 2023 TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

Đề kiểm tra học kì 2 môn khoa học lớp 5 NĂM 2023 TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file Đề kiểm tra học kì 2 môn khoa học lớp 5 của TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN dưới links cuối bài.

Đề kiểm tra học kì 2 môn khoa học lớp 5 NĂM 2023 TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

  PHÒNG GD&ĐT HẠ LONG

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

 

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2022-2023MÔN KHOA HỌC LỚP 5 (ĐỀ CHẴN)

Thời gian làm bài 40 phút (không kể thời gian giao bài)

 

 

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………………… Lớp: …………..……

 

Điểm  Lời nhận xét của giáo viên 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

  1. Trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Sự chuyển thể xảy ra trong quá trình cất nước:

  1. Bay hơi và ngưng tụ
  2. Nóng chảy và đông đặc
  3. Nóng chảy và bay hơi
  4. Đông đặc và ngưng tụ

Câu 2: Dùng các từ “dòi (ấu trùng), ruồi” để hoàn thiện sơ đồ chu trình sinh sản của ruồi.

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

Câu 3: Điền các từ  sinh dục, nhị, sinh sản, nhụy vào chỗ trống cho phù hợp:

Hoa là cơ quan …………………………………………… của những loài thực vật có hoa. Cơ quan

…………………………………………đực gọi là ………………..Cơ quan quan sinh dục cái gọi là ………………………………

Câu 4: Dòng chỉ liệt kê các loài đẻ trứng:

  1. Cá vàng, cá heo, cá sấu, khỉ.
  2. Cá heo, bướm, chuột, dơi.
  3. Khỉ, cá heo, dơi, chuột.
  4. Cá vàng, cá sấu, gà, chim

Câu 5: Trong các vật dưới đây, vật nào là nguồn điện?  

  1. Quạt        B. Bếp điện            C. Pin              D. Bóng đèn điện

Download file đề kiểm tra học kì 2 môn khoa học lớp 5

Thầy cô tải file theo links dưới đây.

Đánh giá chủ đề này

BÀI TRONG SERIES: Đề kiểm tra khoa học lớp 5

Đề thi khoa học lớp 5 học kì 2 có đáp án TRƯỜNG TH-THCS THANH MINH năm 2021 – 2022 >>