Để quản lý được 16MB bộ nhớ trong thì bộ vi xử lý cần có:

Để quản lý được 16MB bộ nhớ trong thì bộ vi xử lý cần có:

A. 32 đường dây địa chỉ

B. 16 đường dây địa chỉ

C. 24 đường dây địa chỉ

D. 64 đường dây địa chỉ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này