Để tạo khung cho cả trang văn bản ta chọn:

Để tạo khung cho cả trang văn bản ta chọn:

A. Format –> Style

B. Format –> Border and Shading

C. File –> Paper Setup

D.  File –>Print Preview

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Để tạo khung cho cả trang văn bản ta chọn:

Bạn đang xem: Để tạo khung cho cả trang văn bản ta chọn: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP