Để tạo tệp văn bản mới trong Microsoft Word ta vào bảng chọn File và chọn lệnh:

Để tạo tệp văn bản mới trong Microsoft Word ta vào bảng chọn File và chọn lệnh:

A. New

B. Open

C. Save

D. Exit

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:03 chiều

Đánh giá chủ đề này