Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau: – Chủ sở hữu được quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào dưới đây.

Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau:

– Chủ sở hữu được quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào dưới đây.

A.  chmod 665

B.  chmod 654

C. chmod 653

D.  chmod 754

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này