Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:

Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím F5

B. Phím F3

C.  Phím F1

D.  Phím F10

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này