Để xem trạng thái các port đang mở của một máy Linux  ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây

Để xem trạng thái các port đang mở của một máy Linux  ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây

A. ipconfig

B. ifconfig

C. netstat

D. route

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này