Dịch khớp có chứa:

Dịch khớp có chứa:

A. Heparin

B. Axit Hyaluronic

C. Chondroitin sulfat

D. Keratin sulphate

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Dịch khớp có chứa:

Bạn đang xem: Dịch khớp có chứa: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP